Nhiều doanh nghiệp sẵn sàng bỏ kinh phí mua vaccine COVID-19

Một khu cách ly tập trung cho công nhân ở Thuận An, Bình Dương. Ảnh: Đình Trọng
Một khu cách ly tập trung cho công nhân ở Thuận An, Bình Dương. Ảnh: Đình Trọng
Một khu cách ly tập trung cho công nhân ở Thuận An, Bình Dương. Ảnh: Đình Trọng
Lên top