Nhiều doanh nghiệp ở Tiền Giang "xin" được sản xuất

Tiền Giang vẫn duy trì mô hình sản xuất "3 tại chỗ". Ảnh: CTV
Tiền Giang vẫn duy trì mô hình sản xuất "3 tại chỗ". Ảnh: CTV
Tiền Giang vẫn duy trì mô hình sản xuất "3 tại chỗ". Ảnh: CTV
Lên top