Nhiều doanh nghiệp ở Hải Phòng gặp khó do dịch COVID-19

Nhiều doanh nghiệp tại Hải Phòng gặp khó khăn do ảnh hưởng dịch COVID-19. Ảnh Mai Chi
Nhiều doanh nghiệp tại Hải Phòng gặp khó khăn do ảnh hưởng dịch COVID-19. Ảnh Mai Chi
Nhiều doanh nghiệp tại Hải Phòng gặp khó khăn do ảnh hưởng dịch COVID-19. Ảnh Mai Chi
Lên top