Nhiều doanh nghiệp ở Hải Phòng dự kiến thưởng Tết ít nhất 1 tháng lương

Nhiều doanh nghiệp Hải Phòng vẫn duy trì thưởng Tết ít nhất 1 tháng lương cơ bản cho người lao động. Ảnh minh hoạ: M.Dung
Nhiều doanh nghiệp Hải Phòng vẫn duy trì thưởng Tết ít nhất 1 tháng lương cơ bản cho người lao động. Ảnh minh hoạ: M.Dung
Nhiều doanh nghiệp Hải Phòng vẫn duy trì thưởng Tết ít nhất 1 tháng lương cơ bản cho người lao động. Ảnh minh hoạ: M.Dung
Lên top