Nhiều doanh nghiệp lớn ngành điện tử mở rộng đầu tư ở Việt Nam

Samsung Việt Nam đã tổ chức kỳ thi tuyển dụng nhân sự lớn nhất trong năm tại Hà Nội. Ảnh Hữu Đức-Hữu Chánh.
Samsung Việt Nam đã tổ chức kỳ thi tuyển dụng nhân sự lớn nhất trong năm tại Hà Nội. Ảnh Hữu Đức-Hữu Chánh.
Samsung Việt Nam đã tổ chức kỳ thi tuyển dụng nhân sự lớn nhất trong năm tại Hà Nội. Ảnh Hữu Đức-Hữu Chánh.
Lên top