Nhiều doanh nghiệp đã biết trước mức thưởng Tết

Người lao động của Công ty Samho Việt Nam vẫn còn chờ quyết định của Ban giám đốc về mức thưởng Tết. Ảnh: Nam Dương
Người lao động của Công ty Samho Việt Nam vẫn còn chờ quyết định của Ban giám đốc về mức thưởng Tết. Ảnh: Nam Dương
Người lao động của Công ty Samho Việt Nam vẫn còn chờ quyết định của Ban giám đốc về mức thưởng Tết. Ảnh: Nam Dương
Lên top