Nhiều doanh nghiệp có khả năng thưởng tết Nguyên đán bằng hiện vật

Chủ tịch LĐLĐ tỉnh An Giang Nguyễn Thiện Phú trao hỗ trợ cho công nhân lao động tại Khu công nghiệp Bình Hòa bị ảnh hưởng COVID-19. Ảnh: Lục Tùng
Chủ tịch LĐLĐ tỉnh An Giang Nguyễn Thiện Phú trao hỗ trợ cho công nhân lao động tại Khu công nghiệp Bình Hòa bị ảnh hưởng COVID-19. Ảnh: Lục Tùng
Chủ tịch LĐLĐ tỉnh An Giang Nguyễn Thiện Phú trao hỗ trợ cho công nhân lao động tại Khu công nghiệp Bình Hòa bị ảnh hưởng COVID-19. Ảnh: Lục Tùng
Lên top