Nhiều doanh nghiệp cho NLĐ ở lại vừa phòng COVID-19 vừa đảm bảo sản xuất

Công ty TNHH MTV VLXD Hoa Sen lấy mẫu xét nghiệm PCR cho công nhân trong nhà máy. Ảnh: T.A
Công ty TNHH MTV VLXD Hoa Sen lấy mẫu xét nghiệm PCR cho công nhân trong nhà máy. Ảnh: T.A
Công ty TNHH MTV VLXD Hoa Sen lấy mẫu xét nghiệm PCR cho công nhân trong nhà máy. Ảnh: T.A
Lên top