Nhiều doanh nghiệp Bắc Trung bộ dự kiến không thưởng Tết

Chủ tịch Tổng LĐLĐVN Nguyễn Đình Khang hỏi thăm đời sống của người lao động ở một doanh nghiệp may mặc tại tỉnh Quảng Trị. Ảnh: Hưng Thơ
Chủ tịch Tổng LĐLĐVN Nguyễn Đình Khang hỏi thăm đời sống của người lao động ở một doanh nghiệp may mặc tại tỉnh Quảng Trị. Ảnh: Hưng Thơ
Chủ tịch Tổng LĐLĐVN Nguyễn Đình Khang hỏi thăm đời sống của người lao động ở một doanh nghiệp may mặc tại tỉnh Quảng Trị. Ảnh: Hưng Thơ
Lên top