BỆNH VIÊN TRUNG ƯƠNG HUẾ

Nhiều đoàn viên tham gia "Hiến giọt máu đào - Trao đời sự sống"

Nhiều đoàn viên tham gia hiến máu, quy trình triển khai tiếp nhận máu dựa trên cơ sở đảm bảo dự phòng an toàn dịch COVID-19 cho người hiến máu theo quy định của Bộ Y tế. Ảnh: PĐ.
Nhiều đoàn viên tham gia hiến máu, quy trình triển khai tiếp nhận máu dựa trên cơ sở đảm bảo dự phòng an toàn dịch COVID-19 cho người hiến máu theo quy định của Bộ Y tế. Ảnh: PĐ.
Nhiều đoàn viên tham gia hiến máu, quy trình triển khai tiếp nhận máu dựa trên cơ sở đảm bảo dự phòng an toàn dịch COVID-19 cho người hiến máu theo quy định của Bộ Y tế. Ảnh: PĐ.
Lên top