Nhiều đoàn viên đón niềm vui từ "Mái ấm Công đoàn"

Trao hỗ trợ "Mái ấm Công đoàn" cho đoàn viên khó khăn. Ảnh: LĐLĐ.
Trao hỗ trợ "Mái ấm Công đoàn" cho đoàn viên khó khăn. Ảnh: LĐLĐ.
Trao hỗ trợ "Mái ấm Công đoàn" cho đoàn viên khó khăn. Ảnh: LĐLĐ.
Lên top