Nhiều điểm đổi mới trong công tác tổ chức Đại hội Công đoàn

Phó Chủ tịch Tổng LĐLĐVN Mai Đức Chính phát biểu chỉ đạo tại hội nghị. Ảnh: H.A.C
Phó Chủ tịch Tổng LĐLĐVN Mai Đức Chính phát biểu chỉ đạo tại hội nghị. Ảnh: H.A.C