Nhiều cuộc ngừng việc tập thể là do bị kích động, lôi kéo

Nhiều cuộc ngừng việc tập thể của CN không xuất phát từ quan hệ lao động (Ảnh minh họa) - Ảnh: L.T
Nhiều cuộc ngừng việc tập thể của CN không xuất phát từ quan hệ lao động (Ảnh minh họa) - Ảnh: L.T
Nhiều cuộc ngừng việc tập thể của CN không xuất phát từ quan hệ lao động (Ảnh minh họa) - Ảnh: L.T
Lên top