Nhiều công ty đông lao động ở Hải Phòng chủ động "3 tại chỗ" phòng dịch

Doanh nghiệp Hải Phòng chủ động xây dựng 3 tại chỗ trong phòng dịch COVID-19. Ảnh: Cổng TTĐT Hải Phòng
Doanh nghiệp Hải Phòng chủ động xây dựng 3 tại chỗ trong phòng dịch COVID-19. Ảnh: Cổng TTĐT Hải Phòng
Doanh nghiệp Hải Phòng chủ động xây dựng 3 tại chỗ trong phòng dịch COVID-19. Ảnh: Cổng TTĐT Hải Phòng
Lên top