Nhiều công nhân “vật vã” trên đường trở lại làm việc