Nhiều công nhân lao động khu công nghiệp Thái Bình được tặng quà, trợ cấp

Ông Bùi Xuân Vinh, Chủ tịch LĐLĐ tỉnh Thái Bình khen thưởng gia đình công nhân, viên chức, lao động tiêu biểu cấp tỉnh giai đoạn 2016 - 2020. Ảnh Bá Mạnh
Ông Bùi Xuân Vinh, Chủ tịch LĐLĐ tỉnh Thái Bình khen thưởng gia đình công nhân, viên chức, lao động tiêu biểu cấp tỉnh giai đoạn 2016 - 2020. Ảnh Bá Mạnh
Ông Bùi Xuân Vinh, Chủ tịch LĐLĐ tỉnh Thái Bình khen thưởng gia đình công nhân, viên chức, lao động tiêu biểu cấp tỉnh giai đoạn 2016 - 2020. Ảnh Bá Mạnh
Lên top