Nhiều công nhân không thể về quê ăn Tết

Chị Sơn Thị Bích Hoa (bìa trái) - công nhân Cy May mặc Triple Việt Nam - không thể về quê dịp tết vì còn phải dành tiền chữa bệnh, nuôi con. Ảnh: Đức Long
Chị Sơn Thị Bích Hoa (bìa trái) - công nhân Cy May mặc Triple Việt Nam - không thể về quê dịp tết vì còn phải dành tiền chữa bệnh, nuôi con. Ảnh: Đức Long
Chị Sơn Thị Bích Hoa (bìa trái) - công nhân Cy May mặc Triple Việt Nam - không thể về quê dịp tết vì còn phải dành tiền chữa bệnh, nuôi con. Ảnh: Đức Long
Lên top