Nhiều công nhân không muốn gắn bó với nghề

Điều kiện sống tồi tệ tại nhà trọ cũng là một nguyên nhân khiến nhiều công nhân không muốn gắn bó lâu dài với nghề. Ảnh: Bảo Hân
Điều kiện sống tồi tệ tại nhà trọ cũng là một nguyên nhân khiến nhiều công nhân không muốn gắn bó lâu dài với nghề. Ảnh: Bảo Hân
Điều kiện sống tồi tệ tại nhà trọ cũng là một nguyên nhân khiến nhiều công nhân không muốn gắn bó lâu dài với nghề. Ảnh: Bảo Hân
Lên top