Nhiều công nhân không dám nghỉ giữa giờ

Vì áp lực công việc, nhiều công nhân, nhất là công nhân may không dám nghỉ giữa giờ, mặc dù biết ảnh hưởng không tốt đến sức khỏe, tăng nguy cơ tai nạn lao động. Ảnh minh họa: QUẾ CHI
Vì áp lực công việc, nhiều công nhân, nhất là công nhân may không dám nghỉ giữa giờ, mặc dù biết ảnh hưởng không tốt đến sức khỏe, tăng nguy cơ tai nạn lao động. Ảnh minh họa: QUẾ CHI
Vì áp lực công việc, nhiều công nhân, nhất là công nhân may không dám nghỉ giữa giờ, mặc dù biết ảnh hưởng không tốt đến sức khỏe, tăng nguy cơ tai nạn lao động. Ảnh minh họa: QUẾ CHI
Lên top