Nhiều công nhân Công ty TNHH Luxshare - ICT (Vân Trung) vạ vật ngồi ăn trưa

Nhiều công nhân Công ty TNHH Luxshare - ICT (Vân Trung) vạ vật ngồi ăn trưa. Ảnh chụp vào trưa 14.9. Ảnh: Bảo Hân.
Nhiều công nhân Công ty TNHH Luxshare - ICT (Vân Trung) vạ vật ngồi ăn trưa. Ảnh chụp vào trưa 14.9. Ảnh: Bảo Hân.
Nhiều công nhân Công ty TNHH Luxshare - ICT (Vân Trung) vạ vật ngồi ăn trưa. Ảnh chụp vào trưa 14.9. Ảnh: Bảo Hân.
Lên top