Nhiều cơ sở đào tạo chưa "bắt sóng" được nhu cầu của doanh nghiệp

Người lao động xem thông tin tuyển dụng của doanh nghiệp tại KCX Linh Trung. Ảnh: Minh Khang
Người lao động xem thông tin tuyển dụng của doanh nghiệp tại KCX Linh Trung. Ảnh: Minh Khang
Người lao động xem thông tin tuyển dụng của doanh nghiệp tại KCX Linh Trung. Ảnh: Minh Khang
Lên top