Nhiều chính sách ưu đãi để níu chân người lao động về từ vùng dịch

Công nhân Lê Thị Mỹ Thuận trở về từ miền Nam, xin vào Công ty TNHH Dệt may VTJ TOMS và được đánh giá rất cao trong quá trình làm việc. Ảnh: Hưng Thơ.
Công nhân Lê Thị Mỹ Thuận trở về từ miền Nam, xin vào Công ty TNHH Dệt may VTJ TOMS và được đánh giá rất cao trong quá trình làm việc. Ảnh: Hưng Thơ.
Công nhân Lê Thị Mỹ Thuận trở về từ miền Nam, xin vào Công ty TNHH Dệt may VTJ TOMS và được đánh giá rất cao trong quá trình làm việc. Ảnh: Hưng Thơ.
Lên top