Nhiều chính sách hỗ trợ công nhân trở lại làm việc

Công nhân công ty TNHH Changshin Việt Nam (Đồng Nai) trở lại sản xuất. 
Ảnh: Hà Anh Chiến
Công nhân công ty TNHH Changshin Việt Nam (Đồng Nai) trở lại sản xuất. Ảnh: Hà Anh Chiến
Công nhân công ty TNHH Changshin Việt Nam (Đồng Nai) trở lại sản xuất. Ảnh: Hà Anh Chiến
Lên top