Nhiều cán bộ nữ được giữ chức vụ cao trong ngành giao thông vận tải

Phó Chủ tịch Tổng LĐLĐVN Nguyễn Thị Thu Hồng (trái) bằng khen của CĐ GTVT cho 78 nữ cán bộ CĐ xuất sắc.
Phó Chủ tịch Tổng LĐLĐVN Nguyễn Thị Thu Hồng (trái) bằng khen của CĐ GTVT cho 78 nữ cán bộ CĐ xuất sắc.