Nhiều cán bộ công đoàn huyện Hương Sơn tham gia hiến máu tình nguyện

Lãnh đạo LĐLĐ huyện Hương Sơn tham gia hiến máu tình nguyện
Lãnh đạo LĐLĐ huyện Hương Sơn tham gia hiến máu tình nguyện
Lãnh đạo LĐLĐ huyện Hương Sơn tham gia hiến máu tình nguyện
Lên top