Ứng phó với COVID-19:

Nhiều cách làm năng động hỗ trợ người lao động

Phó Chủ tịch LĐLĐ An Giang Nguyễn Thanh Hải trao hỗ trợ cho giáo viên Trường Mầm non tư thục Cát Tường. Ảnh: LT
Phó Chủ tịch LĐLĐ An Giang Nguyễn Thanh Hải trao hỗ trợ cho giáo viên Trường Mầm non tư thục Cát Tường. Ảnh: LT
Phó Chủ tịch LĐLĐ An Giang Nguyễn Thanh Hải trao hỗ trợ cho giáo viên Trường Mầm non tư thục Cát Tường. Ảnh: LT
Lên top