CÔNG ĐOÀN QUẢNG BÌNH:

Nhiều cách làm mới vì lợi ích đoàn viên, người lao động

Chủ tịch LĐLĐ Quảng Bình Nguyễn Lương Bình trao hỗ trợ cho con người lao động khó khăn bị bệnh hiểm nghèo. Ảnh: LÊ PHI LONG
Chủ tịch LĐLĐ Quảng Bình Nguyễn Lương Bình trao hỗ trợ cho con người lao động khó khăn bị bệnh hiểm nghèo. Ảnh: LÊ PHI LONG
Chủ tịch LĐLĐ Quảng Bình Nguyễn Lương Bình trao hỗ trợ cho con người lao động khó khăn bị bệnh hiểm nghèo. Ảnh: LÊ PHI LONG
Lên top