Nhiều cách làm hiệu quả trong việc phòng ngừa COVID-19 cho công nhân

Công ty tăng cường phòng dịch để người lao động an tâm đi làm. Ảnh: Sở Hạ
Công ty tăng cường phòng dịch để người lao động an tâm đi làm. Ảnh: Sở Hạ
Công ty tăng cường phòng dịch để người lao động an tâm đi làm. Ảnh: Sở Hạ
Lên top