LĐLĐ Thanh Hoá:

Nhiều cách làm hay, hiệu quả trong công tác tuyên truyền

Tác phẩm ảnh "Uống nước nhớ nguồn" của tác giả Trịnh Thị Hảo (LĐLĐ huyện Cẩm Thuỷ) đoạt giải Nhì cuộc thi ảnh facebook do Tổng LĐLĐ VN tổ chức.
Tác phẩm ảnh "Uống nước nhớ nguồn" của tác giả Trịnh Thị Hảo (LĐLĐ huyện Cẩm Thuỷ) đoạt giải Nhì cuộc thi ảnh facebook do Tổng LĐLĐ VN tổ chức.
Tác phẩm ảnh "Uống nước nhớ nguồn" của tác giả Trịnh Thị Hảo (LĐLĐ huyện Cẩm Thuỷ) đoạt giải Nhì cuộc thi ảnh facebook do Tổng LĐLĐ VN tổ chức.
Lên top