Nhật ký ngày chống dịch: Anh cán bộ Công đoàn tìm mua băng vệ sinh

Công nhân ăn nghỉ tại chỗ để vừa duy trì sản xuất cho đơn vị, vừa phòng chống dịch. Ảnh minh họa: M.K
Công nhân ăn nghỉ tại chỗ để vừa duy trì sản xuất cho đơn vị, vừa phòng chống dịch. Ảnh minh họa: M.K
Công nhân ăn nghỉ tại chỗ để vừa duy trì sản xuất cho đơn vị, vừa phòng chống dịch. Ảnh minh họa: M.K
Lên top