Nhân viên tuân thủ quy định 5K để bảo vệ bản thân và doanh nghiệp

Nhân viên Công ty Cổ phần Bóng đèn Phích nước Rạng Đông kiểm tra thân nhiệt trước khi vào xưởng làm việc. Ảnh: Hà Anh
Nhân viên Công ty Cổ phần Bóng đèn Phích nước Rạng Đông kiểm tra thân nhiệt trước khi vào xưởng làm việc. Ảnh: Hà Anh
Nhân viên Công ty Cổ phần Bóng đèn Phích nước Rạng Đông kiểm tra thân nhiệt trước khi vào xưởng làm việc. Ảnh: Hà Anh
Lên top