Nhân viên thú y phường ở Hà Nội được gia hạn hợp đồng

Chi Cục Chăn nuôi và Thú y Hà Nội đã có thông báo về việc gia hạn hợp đồng. 
Ảnh: Anh Thư
Chi Cục Chăn nuôi và Thú y Hà Nội đã có thông báo về việc gia hạn hợp đồng. Ảnh: Anh Thư
Chi Cục Chăn nuôi và Thú y Hà Nội đã có thông báo về việc gia hạn hợp đồng. Ảnh: Anh Thư
Lên top