Nhân viên Samsung Việt Nam tiếp tục ủng hộ phòng chống COVID-19

Đại diện Công đoàn Công ty Samsung Display Bắc Ninh trao hỗ trợ tới Uỷ ban Mặt trận tổ quốc tỉnh Bắc Ninh. Ảnh: Linh Diệu
Đại diện Công đoàn Công ty Samsung Display Bắc Ninh trao hỗ trợ tới Uỷ ban Mặt trận tổ quốc tỉnh Bắc Ninh. Ảnh: Linh Diệu
Đại diện Công đoàn Công ty Samsung Display Bắc Ninh trao hỗ trợ tới Uỷ ban Mặt trận tổ quốc tỉnh Bắc Ninh. Ảnh: Linh Diệu
Lên top