Nhân viên Samsung Việt Nam đóng góp ủng hộ đồng bào miền Trung

Ông Lim Sung Yong – Tổng Giám đốc Công ty TNHH Samsung Điện – Cơ Việt Nam (bên trái) trao ủng hộ đồng bào miền Trung qua Uỷ ban Mặt trận tổ quốc tỉnh Thái Nguyên. Ảnh: Hà Anh
Ông Lim Sung Yong – Tổng Giám đốc Công ty TNHH Samsung Điện – Cơ Việt Nam (bên trái) trao ủng hộ đồng bào miền Trung qua Uỷ ban Mặt trận tổ quốc tỉnh Thái Nguyên. Ảnh: Hà Anh
Ông Lim Sung Yong – Tổng Giám đốc Công ty TNHH Samsung Điện – Cơ Việt Nam (bên trái) trao ủng hộ đồng bào miền Trung qua Uỷ ban Mặt trận tổ quốc tỉnh Thái Nguyên. Ảnh: Hà Anh
Lên top