Nhân viên Grab bị tinh giản được hưởng trợ cấp, hỗ trợ như thế nào?

Nhân viên làm việc tại văn phòng Grab tại TPHCM. Ảnh: Thế Lâm.
Nhân viên làm việc tại văn phòng Grab tại TPHCM. Ảnh: Thế Lâm.
Nhân viên làm việc tại văn phòng Grab tại TPHCM. Ảnh: Thế Lâm.
Lên top