Nhân viên đường sắt nhiều tháng liền không có thu nhập

Vợ chồng anh Lưu, chị An cùng làm tranh đính đá để có thu nhập trong thời gian phải nghỉ theo hoãn hợp đồng lao động. Ảnh: L.Nguyên
Vợ chồng anh Lưu, chị An cùng làm tranh đính đá để có thu nhập trong thời gian phải nghỉ theo hoãn hợp đồng lao động. Ảnh: L.Nguyên
Vợ chồng anh Lưu, chị An cùng làm tranh đính đá để có thu nhập trong thời gian phải nghỉ theo hoãn hợp đồng lao động. Ảnh: L.Nguyên
Lên top