Triệu vòng tay hướng về đồng bào vùng lũ

Nhân viên đường sắt bàn giao tài sản giá trị lớn do hành khách bỏ quên