Nhân viên caddy sân golf Hà Nội phải đi nhặt rác, xúc cát, chặt cây

Nhân viên caddy còn phải làm cả công việc quét rác cho sân golf. Ảnh: Nhân viên Caddy cung cấp.
Nhân viên caddy còn phải làm cả công việc quét rác cho sân golf. Ảnh: Nhân viên Caddy cung cấp.
Nhân viên caddy còn phải làm cả công việc quét rác cho sân golf. Ảnh: Nhân viên Caddy cung cấp.
Lên top