Nhận thưởng Tết, công nhân dành để tiết kiệm hoặc trả nợ

Anh Hà Văn Hữu - công nhân một công ty điện tử ở KCN Thăng Long (Hà Nội) - đang chuẩn bị đi làm ca. Ảnh: Bảo Hân
Anh Hà Văn Hữu - công nhân một công ty điện tử ở KCN Thăng Long (Hà Nội) - đang chuẩn bị đi làm ca. Ảnh: Bảo Hân
Anh Hà Văn Hữu - công nhân một công ty điện tử ở KCN Thăng Long (Hà Nội) - đang chuẩn bị đi làm ca. Ảnh: Bảo Hân
Lên top