Nhân sự Ban Tổ chức Tỉnh ủy Đắk Lắk về nhận nhiệm vụ ở tổ chức Công đoàn

Ông Nguyễn Phú Lập nhận Quyết định của Ban Tổ chức Tỉnh ủy Đắk Lắk điều động đến công tác tại LĐLĐ tỉnh. Ảnh: T.X
Ông Nguyễn Phú Lập nhận Quyết định của Ban Tổ chức Tỉnh ủy Đắk Lắk điều động đến công tác tại LĐLĐ tỉnh. Ảnh: T.X
Ông Nguyễn Phú Lập nhận Quyết định của Ban Tổ chức Tỉnh ủy Đắk Lắk điều động đến công tác tại LĐLĐ tỉnh. Ảnh: T.X
Lên top