Nhân rộng những tấm gương lao động tiêu biểu trong công nhân

Công nhân lao động sản xuất trực tiếp tiêu biểu là nhân tố được Công đoàn các Khu kinh tế, khu công nghiệp Khánh Hòa chú trọng khen thưởng và xây dựng điển hình tiên tiến trong các phong trào thi đua. Ảnh: Phương Linh
Công nhân lao động sản xuất trực tiếp tiêu biểu là nhân tố được Công đoàn các Khu kinh tế, khu công nghiệp Khánh Hòa chú trọng khen thưởng và xây dựng điển hình tiên tiến trong các phong trào thi đua. Ảnh: Phương Linh
Công nhân lao động sản xuất trực tiếp tiêu biểu là nhân tố được Công đoàn các Khu kinh tế, khu công nghiệp Khánh Hòa chú trọng khen thưởng và xây dựng điển hình tiên tiến trong các phong trào thi đua. Ảnh: Phương Linh
Lên top