NGÀNH NGÂN HÀNG:

Nhân rộng những gương điển hình tiên tiến

VIỆT LÂM |

Thực hiện lời kêu gọi thi đua ái quốc của Chủ tịch Hồ Chí Minh “Thi đua là yêu nước, yêu nước là phải thi đua và những người thi đua là những người yêu nước nhất”, các cấp công đoàn thuộc hệ thống Công đoàn (CĐ) Ngân hàng Việt Nam luôn chủ động phối hợp với chuyên môn phát động các phong trào thi đua, các sáng kiến cải tiến quy trình nghiệp vụ, nâng cao hiệu quả kinh doanh. Đồng thời, CĐ phát hiện và nhân rộng hàng nghìn gương điển hình tiên tiến, gương người tốt việc tốt trong toàn ngành Ngân hàng.

Hơn 5.850 đề tài nghiên cứu khoa học, sáng kiến

Đồng chí Đào Minh Tú - Phó Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam, Uỷ viên Ban Chấp hành Tổng LĐLĐVN, Chủ tịch Công đoàn Ngân hàng Việt Nam - đánh giá, thực tiễn cho thấy ở đâu, nơi nào càng gặp khó khăn, thách thức thì xuất hiện càng nhiều sáng kiến, sáng tạo. Nhiều công trình nghiên cứu khoa học được ứng dụng vào sản xuất kinh doanh và công tác nhằm tháo gỡ khó khăn cho doanh nghiệp, cơ quan, cải cách các thủ tục hành chính nâng cao năng lực quản trị điều hành. Các phong trào thi đua đó đã phát hiện và biểu dương, nhân rộng rất nhiều gương điển hình tiên tiến trên mọi vị trí công tác, góp phần quan trọng vào việc xây dựng uy tín, hình ảnh, thương hiệu của ngành Ngân hàng, tạo dựng được lòng tin của toàn xã hội.

Trong những năm qua, phong trào thi đua lao động sáng tạo của CNVCLĐ trong hệ thống Ngân hàng Nhà nước Việt Nam thông qua các hoạt động về xây dựng cơ chế, quản lý nhà nước về hoạt động ngân hàng đã góp phần thực hiện hoàn thiện thể chế về tiền tệ, tín dụng và hoạt động Ngân hàng phù hợp với chuẩn mực quốc tế và điều kiện thực tiễn của nền kinh tế nước ta. Các phong trào thi đua lao động sáng tạo đã góp phần nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác thanh tra, giám sát thị trường tiền tệ và hoạt động ngân hàng; tăng cường hiệu lực hiệu quả quản lý nhà nước và tạo hành lang pháp lý đầy đủ, đồng bộ về tiền tệ, tín dụng và hoạt động ngân hàng phù hợp với chuẩn mực quốc tế cũng như điều kiện thực tiễn của nền kinh tế nước ta, tạo môi trường hoạt động lành mạnh, an toàn và hiệu quả đối với các tổ chức tín dụng.

Phong trào thi đua lao động sáng tạo của CNVCLĐ của các tổ chức tín dụng chủ yếu tập trung vào việc hoàn thành các chỉ tiêu, kế hoạch kinh doanh, đẩy mạnh việc nghiên cứu khoa học, hiện đại hóa công nghệ, phát triển thương hiệu, sản phẩm, dịch vụ, nâng cao chất lượng tín dụng, cải cách hành chính… Qua đó, hệ thống thanh toán của từng tổ chức tín dụng đã có sự đầu tư về cơ sở hạ tầng, triển khai ứng dụng công nghệ phục vụ cho hoạt động thanh toán, số lượng máy rút tiền tự động và các thiết bị chấp nhận thẻ có tốc độ tăng trưởng nhanh, kết nối liên thông trên phạm vi toàn quốc…

Theo Công đoàn Ngân hàng Việt Nam, hưởng ứng phong trào thi đua lao động sáng tạo do Công đoàn phát động, trong thời gian qua, CNVCLĐ ngành Ngân hàng đã có 5.850 đề tài nghiên cứu khoa học, sáng kiến, hợp lý hoá sản xuất, kinh doanh. Trong đó: 2.753 sáng kiến, đề tài nghiên cứu khoa học cấp cơ sở; 1.692 đề tài khoa học, sáng kiến cấp Ngành, 341 đề tài cấp toàn quốc giá trị làm lợi ước tính hàng trăm tỉ đồng.

Nhiều tấm gương tiêu biểu

Phong trào thi đua lao động giỏi, lao động sáng tạo đã được triển khai và tổ chức có hiệu quả ở trên tất cả lĩnh vực của ngành Ngân hàng, qua đó, xuất hiện nhiều cá nhân tiêu biểu xuất sắc ở mọi vị trí công tác.

Ở vị trí làm công tác kiểm ngân, anh Đào Phúc Toàn - kiểm ngân phòng Tiền tệ kho quỹ Vietinbank Chi nhánh Vĩnh Phúc - đã trả lại khách hàng thừa 287 món với số tiền 3.067.775.000 đồng. Nhiều năm liên tục, anh được tặng danh hiệu đoàn viên công đoàn xuất sắc và được khen thưởng gương người tốt, việc tốt.

Là Phó Chủ tịch Công đoàn Ngân hàng TMCP Quân Đội và trên cương vị Phó Giám đốc Khối Tài chính kế toán Hội sở chính, chị Phạm Thu Ngọc đã luôn nỗ lực, cố gắng học hỏi, tiếp nhận những kiến thức, tư tưởng quản trị hiện đại, thông lệ quốc tế. Chị Ngọc là chủ các đề tài nghiên cứu như “Dự án tập trung hóa kế toán toàn diện”, “Dự án BPM - ứng dụng công nghệ trong công tác luân chuyển chứng từ”, “Dự án tập trung hóa công tác thuế”, “Dự án tự động hóa hóa đơn điện tử”… Từ năm 2013 - 2019, những dự án có sự tham gia của chị Thu đã tiết kiệm chi phí hoạt động lên đến 272 tỉ đồng…

Cán bộ tín dụng đang làm thủ tục giải ngân cho đồng bào dân tộc thiểu số. Ảnh: N.H
Cán bộ tín dụng đang làm thủ tục giải ngân cho đồng bào dân tộc thiểu số. Ảnh: N.H

Chị Lê Thị Thanh Hương - Phó trưởng phòng Phòng Kế hoạch tài chính BIDV, chi nhánh Tây Hồ (Hà Nội) - đã có rất nhiều sáng kiến, cải tiến quy trình nghiệp vụ, nâng cao hiệu quả kinh doanh. Chỉ trong 3 năm từ 2015 - 2018, chị đã có 7 sáng kiến cải tiến xây dựng hệ thống báo cáo phục vụ điều hành các phòng giao dịch, hỗ trợ hoạt động các chi nhánh, áp dụng BSC vào chấm điểm đánh giá các đơn vị tại chi nhánh, xây dựng chương trình cập nhật tỉ giá tự động… góp phần tích cực, nâng cao hiệu quả huy động vốn, phát triển dịch vụ công tác điện toán cho đơn vị.

Khai thác mạnh mẽ nguồn lực trí tuệ của CNVCLĐ

Theo Công đoàn Ngân hàng Việt Nam, trong thời gian tới để góp phần thực hiện thành công nhiệm vụ chính trị của ngành, phát triển kinh tế - xã hội mà Nghị quyết của Đảng đã đề ra, các cấp Công đoàn sẽ tiếp tục vận động CNVCLĐ, cán bộ khoa học, các nhà quản lý hưởng ứng phong trào thi đua lao động sáng tạo hướng vào mục tiêu hoàn thiện thể chế về tiền tệ và hoạt động Ngân hàng; Nâng cao chất lượng dịch vụ và khả năng tiếp cận dịch vụ tài chính Ngân hàng của các chủ thể trong nền kinh tế; Kiểm soát tăng trưởng tín dụng ở mức hợp lý để góp phần thực hiện mục tiêu kiểm soát lạm phát; Hỗ trợ tăng trưởng kinh tế, mở rộng tín dụng đi đôi với nâng cao, chất lượng, hiệu quả tín dụng, bảo đảm hoạt động Ngân hàng.

Tổ chức các phong trào thi đua lao động giỏi, lao động sáng tạo trong CNVCLĐ để phát triển, nâng cao chất lượng cơ sở hạ tầng về công nghệ thông tin và hoạt động thanh toán. Tăng cường các biện pháp đảm bảo an ninh, an toàn, giám sát đối với các hệ thống thanh toán quan trọng, thanh toán sử dụng công nghệ cao. Đẩy mạnh phát triển thanh toán không dùng tiền mặt trong khu vực nông thôn; phát triển, mở rộng mô hình ứng dụng các phương tiện và hình thức thanh toán mới, hiện đại, nhiều tiện ích nhằm thay đổi thói quen sử dụng tiền mặt như hiện nay.

Tuyên truyền sâu rộng các nội dung của “Bộ chuẩn mực đạo đức nghề nghiệp và quy tắc ứng xử của cán bộ Ngân hàng” nhằm nâng cao nhận thức hiểu biết trong cán bộ CNVCLĐ ngành Ngân hàng có bản lĩnh chính trị, đạo đức nghề nghiệp, có trình độ chuyên môn cao, tác phong làm việc văn minh, hiện đại. Xây dựng hình ảnh, thương hiệu người cán bộ ngân hàng uy tín, trách nhiệm, tạo dựng niềm tin của nhân dân, xã hội vào cán bộ ngân hàng…

“Phong trào thi đua lao động sáng tạo trong CNVCLĐ ngành Ngân hàng cần tập trung vào việc phát triển khoa học công nghệ, khai thác mạnh mẽ nguồn lực trí tuệ của CNVCLĐ là nhân tố quan trọng để thúc đẩy sự phát triển của ngành Ngân hàng; tạo cơ sở, nền tảng và niềm tin để toàn ngành bước vào giai đoạn thi đua mới, phấn đấu hoàn thành xuất sắc toàn diện nhiệm vụ được giao, đưa hoạt động của Ngân hàng Việt Nam trở thành ngân hàng hiện đại, đáp ứng tiến trình đổi mới của đất nước, ngang tầm với các nước trong khu vực và hội nhập thế giới” - đồng chí Đào Minh Tú cho biết.

Qua các phong trào thi đua, nhiều tập thể, cá nhân đạt thành tích xuất sắc đã được khen thưởng. Trong đó, 5 cá nhân vinh dự được Nhà nước tặng thưởng Huân chương Lao động các hạng; 3 tập thể và cá nhân được Thủ tướng Chính phủ tặng Bằng khen; 2 cá nhân, 3 tập thể được tôn vinh trong Chương trình “Vinh quang Việt Nam”; Tổng LĐLĐVN tặng 66 Cờ thi đua, 125 Bằng khen cho tập thể, 305 Bằng khen cho cá nhân, 3 cá nhân được tặng Bằng Lao động sáng tạo; Công đoàn Ngân hàng Việt Nam tặng 410 Cờ thi đua, 628 Bằng khen cho tập thể và 4.115 Bằng khen cho cá nhân

VIỆT LÂM
TIN LIÊN QUAN

Công đoàn Ngân hàng Việt Nam biểu dương con cán bộ nhân viên học giỏi

HÀ ANH |

Sáng 2.8, tại Hà Nội, Công đoàn (CĐ) Ngân hàng Việt Nam đã tổ chức lễ biểu dương 199 học sinh, sinh viên có thành tích cao trong học tập là con cán bộ, công chức, viên chức, lao động (CBCNV) trong ngành. Đến dự động viên các cháu có Phó Chủ tịch Tổng LĐLĐVN Trần Văn Thuật; Uỷ viên Đoàn Chủ tịch, Trưởng ban Nữ công Tổng LĐLĐVN Trịnh Thanh Hằng; Phó Thống đốc Thường trực Ngân hàng Nhà nước Việt Nam, Uỷ viên Ban Chấp hành Tổng LĐLĐVN, Chủ tịch CĐ Ngân hàng Việt Nam Đào Minh Tú...

Tạo điều kiện tốt nhất để người lao động chăm sóc, giáo dục con em

HÀ ANH |

Giai đoạn 2017 - 2019, các cấp lãnh đạo trong ngành Ngân hàng Việt Nam - từ chuyên môn đến Công đoàn - luôn quan tâm sát sao, định hướng chỉ đạo tổ chức các hoạt động hướng về cơ sở, tập trung cho người lao động (CBCCVCLĐ), tạo điều kiện tốt nhất để họ chăm sóc, giáo dục con em mình, góp phần xây dựng và tạo nguồn lực cho xã hội.

Công đoàn Ngân hàng Việt Nam triển khai công tác an sinh - xã hội

N.H |

Mới đây, tại Hà Nội, Công đoàn Ngân hàng Việt Nam tổ chức Hội nghị triển khai công tác an sinh – xã hội năm 2019 trong hệ thống Công đoàn Ngân hàng Việt Nam.

Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam đã có nhiều giải pháp hỗ trợ người lao động mất việc

PHƯƠNG NGÂN - CHÂN PHÚC |

TPHCM - Tại LĐLĐ quận Bình Thạnh, sáng ngày 17.1, ông Trần Thanh Hải - Phó Chủ tịch Thường trực Tổng LĐLĐ Việt Nam đã đến thăm, động viên và trao quà Tết cho người lao động có hoàn cảnh khó khăn đang làm việc trên địa bàn. Đồng thời, ông Trần Thanh Hải cũng đã thông tin một số giải pháp nhằm hỗ trợ người lao động bị mất việc, giảm việc.

Hệ luỵ từ vụ Công đoàn ACB mua chui cổ phiếu bị xử phạt 3 tỉ đồng

Lan Hương |

Thông tin Công đoàn ngân hàng ACB mua chui cổ phiếu ACB đã thu hút sự quan tâm đặc biệt. Động thái trên đã ảnh hưởng đến sự minh bạch của thị trường chứng khoán Việt Nam trong bối cảnh niềm tin của nhà đầu tư vào thị trường chứng khoán đang bị ảnh hưởng nặng nề.

Rung lắc thượng tầng tại Eximbank: Thập kỷ rối ren chưa kết thúc

Đức Mạnh |

Cơ cấu thượng tầng tại Ngân hàng Eximbank đã có nhiều biến động mạnh. Cổ đông ngoại gắn bó 16 năm đã chuyển nhà, thế chân bởi nhân tố bí ẩn liên quan đến Tập đoàn Bamboo Capital.

Cha đẻ của mèo AI mà cư dân mạng nhầm tưởng ở Ninh Thuận lên tiếng

Hữu Long |

Nguyễn Lê Thái Nguyên vẽ mèo Tết bằng công nghệ AI rồi chia sẻ lên trang cá nhân. Những hình ảnh tuyệt đẹp về mèo nhận được vô số lời khen từ nhiều người bạn. Có không ít người đến nay vẫn nhầm lẫn đây là mèo Tết có nguồn gốc từ Ninh Thuận.

Cận Tết, showroom xe ôtô cũ chấp nhận bán hòa, cắt lỗ để thu hồi vốn

LÂM ANH |

Cuối năm thường là mùa thu hoạch của thị trường xe ôtô cũ nhưng năm nay điều này đã không đến bởi việc ngân hàng siết cho vay, lãi suất cao đã khiến lượng khách hàng giảm đi đáng kể. Những ngày cuối cùng trước khi nghỉ Tết, chủ showroom chấp nhận bán hòa vốn hay thậm chí, bán cắt lỗ để thu hồi vốn trước Tết.

Công đoàn Ngân hàng Việt Nam biểu dương con cán bộ nhân viên học giỏi

HÀ ANH |

Sáng 2.8, tại Hà Nội, Công đoàn (CĐ) Ngân hàng Việt Nam đã tổ chức lễ biểu dương 199 học sinh, sinh viên có thành tích cao trong học tập là con cán bộ, công chức, viên chức, lao động (CBCNV) trong ngành. Đến dự động viên các cháu có Phó Chủ tịch Tổng LĐLĐVN Trần Văn Thuật; Uỷ viên Đoàn Chủ tịch, Trưởng ban Nữ công Tổng LĐLĐVN Trịnh Thanh Hằng; Phó Thống đốc Thường trực Ngân hàng Nhà nước Việt Nam, Uỷ viên Ban Chấp hành Tổng LĐLĐVN, Chủ tịch CĐ Ngân hàng Việt Nam Đào Minh Tú...

Tạo điều kiện tốt nhất để người lao động chăm sóc, giáo dục con em

HÀ ANH |

Giai đoạn 2017 - 2019, các cấp lãnh đạo trong ngành Ngân hàng Việt Nam - từ chuyên môn đến Công đoàn - luôn quan tâm sát sao, định hướng chỉ đạo tổ chức các hoạt động hướng về cơ sở, tập trung cho người lao động (CBCCVCLĐ), tạo điều kiện tốt nhất để họ chăm sóc, giáo dục con em mình, góp phần xây dựng và tạo nguồn lực cho xã hội.

Công đoàn Ngân hàng Việt Nam triển khai công tác an sinh - xã hội

N.H |

Mới đây, tại Hà Nội, Công đoàn Ngân hàng Việt Nam tổ chức Hội nghị triển khai công tác an sinh – xã hội năm 2019 trong hệ thống Công đoàn Ngân hàng Việt Nam.