Nhận hỗ trợ từ gói 62.000 tỉ đồng: "Chúng tôi thấy rất hạnh phúc"

Người dân Hà Nội nhận được tiền hỗ trợ. Ảnh ANH THƯ
Người dân Hà Nội nhận được tiền hỗ trợ. Ảnh ANH THƯ
Người dân Hà Nội nhận được tiền hỗ trợ. Ảnh ANH THƯ
Lên top