Bảo hiểm Xã hội Việt Nam và Tổng cục Cảnh sát, Bộ Công an:

Nhận diện thủ đoạn trục lợi bảo hiểm

Cán bộ BHXH tiếp nhận hồ sơ cấp sổ bảo hiểm xã hội và bảo hiểm y tế cho người dân. Ảnh: H.A
Cán bộ BHXH tiếp nhận hồ sơ cấp sổ bảo hiểm xã hội và bảo hiểm y tế cho người dân. Ảnh: H.A
Cán bộ BHXH tiếp nhận hồ sơ cấp sổ bảo hiểm xã hội và bảo hiểm y tế cho người dân. Ảnh: H.A
Lên top