Nhà Văn hóa Lao Động Đà Nẵng: Hòa nhạc guitar phục vụ người lao động

Ảnh: Thanh Hùng
Ảnh: Thanh Hùng
Ảnh: Thanh Hùng
Lên top