Nhà văn hóa Lao động Đà Nẵng đáp ứng nhu cầu tinh thần người lao động

Các hoạt động của Nhà văn hóa Lao động Đà Nẵng trong năm 2020 đã góp phần nâng cao vị thế thiết chế Công đoàn. Ảnh: Tường Minh
Các hoạt động của Nhà văn hóa Lao động Đà Nẵng trong năm 2020 đã góp phần nâng cao vị thế thiết chế Công đoàn. Ảnh: Tường Minh
Các hoạt động của Nhà văn hóa Lao động Đà Nẵng trong năm 2020 đã góp phần nâng cao vị thế thiết chế Công đoàn. Ảnh: Tường Minh
Lên top