TP.HỒ CHÍ MINH:

Nhà văn hóa đầu tiên trong KCN – KCX đi vào hoạt động