“Nhà trọ tự quản” cải thiện cuộc sống cho công nhân lao động ở Đà Nẵng

Những chủ quản lý các Tổ công nhân tự quản nhận bằng khen ghi nhận những đóng góp tích cực cho mô hình. Ảnh: BẢO TRUNG
Những chủ quản lý các Tổ công nhân tự quản nhận bằng khen ghi nhận những đóng góp tích cực cho mô hình. Ảnh: BẢO TRUNG