Nhà ở cho công nhân: Gặp khó vì rào cản tài chính

Nguồn cung nhà ở cho công nhân lao động hiện nay chỉ như “muối bỏ bể”. Ảnh: PV
Nguồn cung nhà ở cho công nhân lao động hiện nay chỉ như “muối bỏ bể”. Ảnh: PV
Nguồn cung nhà ở cho công nhân lao động hiện nay chỉ như “muối bỏ bể”. Ảnh: PV
Lên top