Nhà nước sẽ hỗ trợ tiền đóng BHXH cho người tham gia BHXH tự nguyện

Từ ngày 1.1.2018 ngân sách nhà nước hỗ trợ tiền đóng BHXH cho người tham gia BHXH tự nguyện. Ảnh: H.A
Từ ngày 1.1.2018 ngân sách nhà nước hỗ trợ tiền đóng BHXH cho người tham gia BHXH tự nguyện. Ảnh: H.A
Từ ngày 1.1.2018 ngân sách nhà nước hỗ trợ tiền đóng BHXH cho người tham gia BHXH tự nguyện. Ảnh: H.A
Lên top